Medlemsskap i föreningen


Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Verkstadsutrymmet är begränsat, vilket innebär att det finns en gräns för hur många medlemmar föreningen kan ta in. Skicka ett personligt brev där du kort berättar om vem du är och vilka erfarenheter du har.

Brevet skickar du till:

Styrelsen för Forma, Umeå Keramikförening,
Skravelsjövägen 2,
904 40 Röbäck.

Ur stadgarna för Forma Umeå keramikförening:

"Till medlem av föreningen antas sökande som har intresse av och nödvändig kunskap för att självständigt bedriva keramiskt arbete och som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål."