Kulturmejeriet

Det som idag kallas för Kulturmejeriet var tidigare Umebygdens mejeri. Mejeriet byggdes 1938 och verksamheten avvecklades 1952. Idag ägs byggnaden av Umeå Kommun och innehåller en mängd olika verksamheter inriktade mot kultur- och konsthantverk, från företag till enskilda konstnärer.

Kulturmejeriet ligger naturskönt till i Röbäck, en liten by med drygt 2000 invånare, några kilometer söder om Umeå. Alldeles intill huset finns den största av de källor som rinner fram ur Vindelälvsåsen. Den goda tillgången på vatten var också antagligen anledningen till att mejeriet byggdes just här i Röbäck.

Källan har ett mycket mineralrikt vatten och har uppmärksammats under 1700-talet av både Urban Hjärne och Carl von Linné. Det järnhaltiga vattnet ger rödbruna avlagringar och det är av dessa som Röbäck sannolikt har fått sitt namn.

Kulturmejeriet består av: