"Skicka vidare"

Det började med ett enda ord. Konstnärer och konsthantverkare har sedan skapat utställningen Skicka vidare.Skicka vidare visades i Ljusgården på Umeå stadsbibliotek 18 december 2010 – 16 januari 2011. I utställningen medverkade 25 konstnärer och konsthantverkare från verksamheterna i Kulturmejeriet i Röbäck: Ateljéföreningen, Forma - Umeå keramikförening, Gjuteriet Stöpet, Glödheta Glashytta, Grafikmaskinen och Textilmejeriet.

Inspirerade av varandra

Skicka vidare kan liknas vid en stafettlek där de deltagande lämnat över bilder eller tredimensionella verk till den som kommit efter i tur. Som en visklek, fast med föremål istället för ord.

"I begynnelsen var ordet." Skicka vidare inleddes hösten 2009 då en turordning bland de deltagande lottades fram. Den som blev först ut fick till uppdrag att be Umeås kulturchef, Fredrik Lindegren, om ett ord som skulle inspirera till det första verket. Ordet har förblivit en hemlighet och kommer att avslöjas först på vernissagedagen den 18 december.

Den första personen fick två veckor på sig att omtolka ordet till ett handens verk, som lämnades över till nästa person i turordningen. Och så höll det på ett helt år. Två veckor fick var och en på sig. Ingen tid till skaparångest således.

Ingen av de deltagande kände till vilka verk som skulle visas i utställningen, förutom det egna verket förstås och det som togs emot som inspiration. På vernissagedagen blev det därför lika spännande för projektets deltagare som för publiken att se hur associationerna gått. Att se hur det ursprungliga ordet omformats till ett föremål och hur hela kedjan av föremål lett fram till det 25:e objektet.

Ordet Fredrik Lindegren viskat var "TILLIT".

Ulla S Persson
Som nummer 2 på listan kom Carina Olsson
Nr 5 Eva-Karin Sandqvist
Nr 8: Eva A Holmström
Ulla S Persson var först ut. Fick ordet Tillit.
Nr 17; Birgitta Lind
Nr 18; Katarina Fredriksson-Stern
Nr 24; Victoria Vedin